XXXII Niedziela Zwykła

1. Dzisiaj przeżywamy niedzielę jako Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Ciesząc się wolnością i swobodą w naszej Ojczyźnie, nie wolno nam zapomnieć o naszych braciach i siostrach cierpiących w różnych częściach świata, a nierzadko także pozbawianych życia ze względu na swoją przynależność do Chrystusa.
2. W poniedziałek, 11 listopada Święto Niepodległości i 101. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.
3. W sobotę, 16 listopada br. o godzinie 15.00 zostanie odprawiona Eucharystia dziękczynna za 25 lat działania Wspólnoty „Światło Chrystusa”.

Powstanie Wspólnoty w naszej parafii zainicjowała sopocka artystka plastyk, pani Krystyna Jacobson, która aktywnie uczestniczyła rozwoju ruchu Charyzmatycznej Odnowy w Duchu Świętym w Polsce oraz ks. Krzysztof Sagan. Głównym charyzmatem Wspólnoty jest uwielbienie i ewangelizacja. Od 2010 r. Wspólnota posiada własny statut; w jej strukturze działa lider świecki (odpowiedzialny we współpracy z duszpasterzem za całość funkcjonowania wspólnoty) oraz animatorzy (obecnie liderem jest Wojciech Kruk współpracujący z pięcioma animatorami). Wspólnota posiada program formacji biblijnej ukierunkowany na rozwój życia duchowego, uwielbienie i ewangelizację. Mówiąc o duchowym bogactwie Wspólnoty „Światło Chrystusa” nie sposób pominąć powołań do życia duchowego. Z naszej parafii spośród członków Wspólnoty trzy osoby odpowiedziały na wezwanie Jezusa, aby pozostawić wszystko i pójść za Nim. Są to: ks. Grzegorz Mnich, s. Monika Rosicka, karmelitanka i s. Małgorzata Hyrlik siostra w zgromadzeniu Matki Bożej Matki Miłosierdzia. Wspólnota obecnie liczy 30 członków i 12 członków wspierających. W przyszłą niedzielę osoby ze Wspólnoty przedstawią świadectwa.
4. W przyszłą niedzielę, 17 listopada br. gościć będziemy Łukasza Franusa, kleryka IV roku Gdańskiego Seminarium Duchowne, który przybliży temat powołania kapłańskiego i będzie kolportował materiały powołaniowe.
5. W zeszłą niedzielę zebrano do puszek 935 zł. na nową chrzcielnicę.
6. Polecamy nowe numery prasy katolickiej: Gościa Niedzielnego i Niedzieli.
7. W ostatnim tygodniu zmarli: śp. Ewa Hoffman-Rosińska, śp. Maria Staniewska, śp. Urszula Susmarska i śp. Waldemar Zieliński. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!
8. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy w nowym tygodniu błogosławieństwa Bożego i wszelkich łask.

Parafia rzymskokatolicka

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Malczewskiego 18, 81-817 Sopot

tel. 690 487 130
nspjsopot@diecezjagdansk.pl

Biuro Parafialne
czynne w godzinach:

Poniedziałek 10.00 - 12.00
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30-17.00

w czasie wakacji
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30 - 17.00

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie © Copyright 2017