Duszpasterze

   

Proboszcz, wicedziekan
Ks. dr Mirosław Gawron
urodził się 8 lutego 1965 r. w Ryglicach, w diec. tarnowskiej.
Święcenia kapłańskie przyjął  z rąk Arcybiskupa Dr. Tadeusza Gocłowskiego w dniu 23 maja 1992 r. w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.

Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa św. Efrema:
"Tylko Ty Panie i Twa Matka jesteście nad wszystko piękni".

Pierwszą placówką, do której został posłany była parafia pw. NMP Królowej Różańca świętego w Gdańsku Przymorzu. Po ośmiu latach pełnił posługę wikariusza w parafii pw. MB Bolesnej w Gdyni Orłowie, potem posługiwał m.in. w parafii pw. św. Bernarda w Sopocie.

Głównym polem zainteresowań jest posługa duszpasterska i katechetyczna. Oprócz tego bada problemy przemian tożsamości społeczności lokalnej, a w tym roli jednostki oraz rodzin w kształtowaniu obrazu życia społeczno-politycznego, a przede wszystkim religijności.
Rezultatem badań są liczne publikacje książkowe i artykuły naukowe.  

Decyzją Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Dr. Sławoja Leszka Głódzia, od dnia 16 października 2017 r. ks. Mirosław Gawron  był administratorem, a od 19 maja 2018 r. - pełni urząd proboszcza naszej wspólnoty parafialnej i wicedziekana Dekanatu Sopot.

Wikariusz
Ks. mgr Krzysztof Konkol
Urodził się 13 września 1975 r. w Wejherowie.
Święcenia kapłańskie przyjął 23.06.2007 r.  z rąk Ks. Arcybiskupa
Tadeusza Gocłowskiego.

Na obrazku prymicyjnym napisał słowa  z Psalmu 116:
"Cóż oddam Panu za wszystko co mi wyświadczył ? "

Pierwszą placówką na której podjął pracę duszpasterską była parafia
św. Kazimierza Królewicza na gdańskiej Zaspie, później przez cztery lata posługiwał w parafii św. Józefa i Judy Tadeusza w Rumii Zagórzu, a następnie w parafii Chrystusa Zbawiciela w Gdańsku Osowej. Od 1 lipca 2017 r. posługuje w naszej parafii.

Wśród zainteresowań szczególne miejsce zajmują tematy związane z Pismem Świętym i duchowością chrześcijańską. Oprócz tego lubi podróżować i oglądać filmy,
które prowokują do myślenia. Jest autorem trzech tomików poezji: "W cieniu", "Ksiądz z rozwiązanym butem" i "Między wierszami".

Ks. Gerard Klein, Jubilat
Urodził się 15 grudnia 1940 r. w Nowym Dworze Gdańskim.
Jego święcenia, które przyjął z rąk Ks. Biskupa Edmunda Nowickiego odbyły się 9.06.1968 r.

Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa Apelu Jasnogórskiego:
"Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, czuwam!",
zawierzając tym samym swoje życie i kapłaństwo Matce Najświętszej.

Początkowo pracował jako wikariusz w parafii Najświętszego Serca Jezusowego we Wrzeszczu. Następnie jako wikariusz w parafiach: św. Bartłomieja w Mierzeszynie, św. Wojciecha w Gdańsku, w NSPJ w Pszczółkach, a następnie jako proboszcz w parafii pw. Narodzenia Maryi w Żuławkach.

Od 30 czerwca 1991 r. jest na emeryturze w Sopocie. 9 czerwca 2018 r. przeżywał Złoty Jubileusz kapłaństwa.

Zmarli kapłani

Śp. Ks. kanonik mgr Tadeusz Losiak
Urodził się 8 września 1957 r. w Kościerzynie. Święcenia kapłańskie przyjął w gdańskiej Bazylice Mariackiej z rąk Ks. Arcybiskupa Dr. Tadeusza Gocłowskiego w dniu 16 maja 1987 r. Pierwszą placówką, do której został posłany była parafia św. Kazimierza w Gdańsku Zaspie. Po sześciu latach przyszedł czas na posługę wikariuszowską w parafii NSPJ w Sopocie, potem jeszcze dwa lata w parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Gdyni. W październiku 2002 r. został proboszczem parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Trutnowach, a od września 2012 r. dziekanem dekanatu Żuławy Steblewskie. Od 1 lutego 2013 do 29 kwietnia 2018 r. był proboszczem w parafii NSPJ w Sopocie. Zmarł po długiej chorobie w niedzielę, 29 kwietnia 2018 r. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w czwartek i piątek (3-4 maja br.). Śp. ks. Tadeusz Losiak spoczywa na cmentarzu katolickim w Kościerzynie.

Śp. Ks. kanonik Paweł Pierzchała
Urodził się 2 stycznia 1937 r. w Woli Rzędzińskiej pod Tarnowem w rolniczej rodzinie gorliwych katolików Franciszka i Katarzyny zd. Kokoszka. Po ukończeniu szkoły podstawowej (1951) wyjechał do Ustki i ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Słupsku. Przez dwa lata pracował w Przedsiębiorstwie Połowów i Usług Rybackich w Ustce, a potem w Zakładach Azotowych w Tarnowie. Maturę zdał w Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie. W 1962 r. wstąpił do Gdańskiego Seminarium Duchownego. Święcenia kapłańskie przyjął 9 czerwca 1968 r. w bazylice Mariackiej w Gdańsku z rąk biskupa Edmunda Nowickiego. Posługiwał jako wikariusz w parafii pw. Św. Michała w Sopocie (1968-1973), w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku Wrzeszczu (1973-1975), w parafii Ducha Świętego przy bazylice Mariackiej w Gdańsku (1976-1979), w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie (1979-1983). Był również administratorem Parafii pw. MB Częstochowskiej w Kiezmarku (1975-1976). Zapisał się jako kapłan bardzo obowiązkowy, gorliwy spowiednik, zaangażowany w katechizację i oddany posłudze duszpasterskiej, zwłaszcza w szpitalu. W 1983 r. został mianowany proboszczem parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie. Zrezygnował z urzędu proboszcza 11 sierpnia 1999 r. Był Diecezjalnym Dyrektorem Unii Apostolskiej Kleru (1981-1995). Za długoletnią, gorliwą pracę duszpasterską i wzorową postawę kapłańską otrzymał Kanonika Honorowego Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej (1996). Zmarł 19 sierpnia 2015 r. na plebanii w Sopocie i spoczywa przy świątyni NSPJ w Sopocie.

Śp. Ks. prałat Franciszek Grucza
Kaszub - Frãcëszk Grëcza - urodził się 19 listopada 1911 r. w wielodzietnej patriotycznej rodzinie w Pomieczyńskiej Hucie. Został ochrzczony w Sianowie, a potem rodzina przeprowadziła się do Gowidlina. Od 1925 r.  uczęszczał do Gimnazjum i Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie. Tam zainteresował się kaszubszczyzną i teatrem, wystąpił m.in. w sztuce ks. Bernarda Sychty „Gwiôzdka ze Gduńska”. Maturę zdał w 1933, po czym poszedł do wojska, do Łodzi. Pozostałe lata przed wojną uczył się w Seminarium Duchownym w Pelplinie. 4 czerwca 1939 r. otrzymał święcenia kapłańskie i posługiwał w parafiach Lignowy i Piece. Potem wyjechał do Gowidlina, ale został aresztowany i przebywał w więzieniu w Starogardzie. Biskup Karol Maria Splett mianował go proboszczem w Gowidlinie i okolicznych parafiach. Zaczął współpracę z „Gryfem Pomorskim”. Równocześnie został zmuszony do podpisania volkslisty w 1942 r. W 1943 r. wyjechał do Niemiec, aby przeczekać zagrożenie. Wrócił i 21 czerwca 1944 r. aresztowano go, a następniei uwięziono w obozie koncentracyjnym Stutthof. Przebywał tam w grupie księży i pełnił konspiracyjne praktyki religijne. W styczniu został wysłany wraz z innymi więźniami na marsz śmierci. Uciekł z niego w Kczewie k. Przodkowa i ukrywał się w rodzinnych okolicach. W lipcu 1945 r. został wikariuszem w katedrze w Oliwie, a pod koniec 1946 r. został administratorem a potem proboszczem nowej parafii w Sopocie pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Malczewskiego. Wyremontował jej kościół i plebanię. W parafii prowadził ożywioną działalność duszpasterską, organizował też pielgrzymki m.in. od 1946 r. do Wejherowa. Pisał o nich w prasie. W 1959 r. został szefem kościelnej komisji ds. muzyki i śpiewu. Organizował chóry i uczył organistów. W 1960 r. został dziekanem gdańskim i był nim do 1978 r. Pod koniec 1961 r. został szambelanem papieża Jana XXIII. Później otrzymał też godność prałata. W 1966 roku doprowadził do koronacji figury Matki Boskiej Sianowskiej. Od sierpnia 1983 r. przebywał na emeryturze i mieszkał w swej sopockiej parafii. 20 października 1984 roku odprawił pierwszą Mszę św. w języku kaszubskim w miejscowości Wygoda Łączyńska. Tłumaczył Biblię na język kaszubski. Wydał ją w l. 1991-1992 jako „Kaszëbskô Biblëjô. Nowi Testament. IV Ewanjelje”. Zmarł 23 kwietnia 1993 r. w Gdyni i spoczywa przy świątyni w Sopocie. W 1996 r. w kościele wmurowano pamiątkową tablicę i przestrzeń przy kościele nazwano "Placem Ks. Prałata Franciszka Gruczy".

Parafia rzymskokatolicka

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Malczewskiego 18, 81-817 Sopot

tel. 690 487 130
nspjsopot@diecezjagdansk.pl

Biuro Parafialne
czynne w godzinach:

Poniedziałek 10.00 - 12.00
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30-17.00

w czasie wakacji
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30 - 17.00

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie © Copyright 2017