Semper Fidelis

Kościelna Służba Mężczyzn w parafii pw. Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie powstała w odpowiedzi na odezwę biskupa gdańskiego w lutym 1997 r. Jej celem była posługa Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II na ziemi gdańskiej. Decyzją Biskupa Gdańskiego z dnia 28 lutego 1987 r. została powołana Kościelna Służba Porządkowa "Semper Fidelis", która spełniła w sposób godny za-danie na nią nałożone. Ochrona Ojca Świętego, religijny klimat w miejscach sprawowania nabożeństw, porządek na trasach przejazdu Namiestnika Chrystusowego - to wszystko było możliwe dzięki ofiarnej służbie mężczyzn, którzy pod hasłem Semper Fidelis - Zawsze Wierny spełnili swój religijny obowiązek. Pielgrzymka Papieska na Gdańskie Wybrzeże trwa w swoich skutkach. Pragniemy być stróżami tych wartości, które nam przypomniał Ojciec Święty zwłaszcza w czasie Mszy Świętej sprawowanej dla Ludzi Pracy w dniu 12 czerwca 1987 roku na Gdańskiej Zaspie. Ojciec Święty opuszczając Gdańsk powiedział "żywię głębokie przeświadczenie, iż to, co się zaczęło dokonywać tu w Gdańsku i na Wybrzeżu i w innych środowiskach pracy w Polsce, ma wielkie znaczenie dla przyszłości ludzkiej pracy. Ito nie tylko na naszej ziemi, ale wszędzie'.' Świadectwo życia, obrona chrześcijańskiej tożsamości narodu, solidarność w środowisku pracy, a to wszystko z motywów religijnych i głęboko humanitarnych będzie budowaniem wspólnoty Kościoła oraz działaniem na rzecz dobra wspólnego własnego narodu dążącego do odzyskania pełnej podmiotowości. To jest działanie dla przyszłości. To jest wielki obowiązek spoczywający na naszym pokoleniu. W sposób zorganizowany przejmuje to wszystko na siebie Kościelna Służba Mężczyzn "Semper Fidelis" w Diecezji Gdańskiej. Ma to związek z tym, co naucza Sobór Watykański II, gdy mówi "Właściwością stanu ludzi świeckich jest życie wśród świata i spraw doczesnych, dlatego wzywa ich Bóg, by ożywieni duchem chrześcijańskim, sprawowali niczym zaczyn swoje apostolstwo w świecie" (Dekret o apostolstwie świeckich, n.2).  W 1988 r. bracia naszej parafii ufundowali sztandar K.S.M. Semper Fidelis dla upamiętnienia pobytu Ojca Świętego oraz powołania służby. Dnia 7 października 1988 r. bp Tadeusz Gocłowski poświęcił w naszej parafii pierwszy w diecezji sztandar KSM Semper Fidelis. W 25 rocznicę ufundowania sztandaru,  w rocznicę 25-lecia powstania Semper Fidelis abp Sławoj Leszek Głódż przybił oraz poświęcił pamiątkowy " gwóźdź ". Od momentu powstania sztandaru uczestniczy on w uroczystościach kościelnych np. Piesza Pielgrzymka KSM do Sanktuarium Św. Wojciecha, Pielgrzymka do Sanktuarium Męki Pańskiej w Wejherowie oraz inne uroczystości kościelne w diecezji. Życiową dewizą braci KSM Semper Fidelis są słowa: "Z Ojcem Świętym przez Maryję do Chrystusa".

Parafia rzymskokatolicka

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Malczewskiego 18, 81-817 Sopot

tel. 690 487 130
nspjsopot@diecezjagdansk.pl

Biuro Parafialne
czynne w godzinach:

Poniedziałek 10.00 - 12.00
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30-17.00

w czasie wakacji
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30 - 17.00

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie © Copyright 2017