Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej

1. Niedziela Palmowa otwiera Wielki Tydzień - czas bezpośrednio poprzedzający wielkanocne uroczystości paschalne. Każdy dzień tego tygodnia przynosi nam do przeżycia kolejne najważniejsze prawdy świętej wiary chrześcijańskiej związane z naszym Odkupieniem. Od 1986 r. w Niedzielę Palmową obchodzony jest Światowy Dzień Młodzieży. Dzisiaj zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o godz. 17.15.
2. W Wielki Poniedziałek zapraszamy członków z Kościelnej Służby Mężczyzn na spotkanie organizacyjne Wielkiego Tygodnia, które odbędzie się po wieczornej Mszy świętej w salce na plebanii. Spotkanie ze Słowem Bożym również w poniedziałek o godz. 18.45 w sali na plebanii.
3. Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ z Sopotu zapraszają na Msze świętą i adorację wynagradzającą we wtorek, 27 marca 2018 r. na godz. 7.30 do kościoła „Gwiazdy Morza” w Sopocie. Adoracja naszej wspólnoty parafialnej od godz. od 7.30 do 10.00.
4. Spowiedź wielkanocna. Wszystkich, którzy nie skorzystali jeszcze z sakramentu pokuty informujemy, że okazja do spowiedzi jest w poniedziałek, wtorek i środę podczas Mszy świętych oraz w Wielki Piątek rano od 7.00–8.30, po południu od godz. 14.00-18.00 oraz wieczór od 20.30–21.30. Zachęcamy do przystąpienia do sakramentu pojednania i prosimy o nie odkładanie spowiedzi na ostatnie dni.
5. W Wielki Czwartek Kościół sprawuje tylko jedną Eucharystię - wieczorem, tzw. Mszę Wieczerzy Pańskiej. Jedynie w kościołach katedralnych przez południem odprawiana jest Msza Krzyżma świętego, na której gromadzą się kapłani całej archidiecezji, by pod przewodnictwem Arcybiskupa odnowić przyrzeczenia kapłańskie i poświęcić święte oleje, używane podczas sakramentów w ciągu całego roku. Wraz z Modlitwą popołudniową kończy się okres Wielkiego Postu. Wieczorna Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna obchody Świętego Triduum Paschalnego.
PROGRAM TRIDUUM PASCHALNEGO – liturgiczne ceremonie Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku będziemy rozpoczynać o godz. 18.00. Liturgia Wigilii Paschalnej w sobotę o godz. 19.00.

W Wielki Czwartek – Pamiątka ustanowienia sakramentów Kapłaństwa i Eucharystii. O godz. 18.00 w naszej świątyni odprawimy Mszę świętą Wieczerzy Pańskiej. Po zakończeniu ceremonii adoracja do godz. 22.00. O godz. 21.00 na Medytację do Siedmiu Ostatnich Słów Chrystusa na Krzyżu zaprasza Wspólnota Światło Chrystusa.
W Wielki Piątek Męki Pańskiej obowiązuje post ścisły. Kościół nie sprawuje Eucharystii. W tym dniu jesteśmy wezwani do trwania przed Chrystusem Ukrzyżowanym. Ten dzień nie powinien mieć charakteru wyłącznie smutnego - Mękę Chrystusa rozważamy przecież w kontekście nadchodzących Świąt Zmartwychwstania. W kościołach są odprawiane jedynie uroczyste liturgie Męki Pańskiej, w czasie których odczytuje się Mękę Pańską według św. Marka oraz adoruje Krzyż, któremu oddaje się taką cześć, jak Chrystusowi Eucharystycznemu (poprzez klęknięcie). Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciemnicy od 7.00 do 19.00. O godz. 7.00 Jutrznia. O godz. 14.30 odmówimy koronkę do Miłosierdzia Bożego rozpoczynając tym samym Nowennę przed świętem Miłosierdzia Bożego przypadającym na II Niedzielę Wielkanocną. O godz. 15.00 tj. w godzinę śmierci Jezusa na Krzyżu Droga Krzyżowa. O godz. 18.00 rozpocznie się Liturgia Wielkiego Piątku, a następnie przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego i adoracja do 22.00.
W Wielką Sobotę – również Kościół powstrzymuje się od sprawowania Eucharystii. Wierni przychodzą do kościoła, by adorować Chrystusa w Grobie oraz aby poświęcić pokarmy na stół wielkanocny. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 7.00 do 18.30. O godz. 7.00 Jutrznia. Poświęcenia pokarmów co 30 minut od godz. 10.00 do 15.30. Prosimy o przyniesienie skarbonek wielkopostnych. Jałmużnę rodzinną prosimy składać do kosza przed Krzyżem. O godz. 15.00 odmówimy koronkę do Miłosierdzia Bożego. Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 19.00. Prosimy o zabranie ze sobą świec.
6. Przy bocznym ołtarzu stoi kosz na dary żywnościowe dla najuboższych mieszkańców naszej parafii. Dary te oraz artykuły żywnościowe zakupione za środki pochodzące ze sprzedaży palm parafialny zespół Caritas przekaże ubogim. Prosimy też o datki na zakup kwiatów do Grobu Pańskiego do skarbony po lewej stronie świątyni. Za każdy dar – składamy Bóg zapłać.
7. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msza święta z procesją rezurekcyjną o godz. 6.00. Następne Msze święte o 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 18.00. Przypominamy, że nie będzie Mszy świętej o godz. 7.30.
8. W związku z chorobą Księdza Proboszcza prosimy wszystkich Parafian o modlitwę. Zachęcamy do uczestnictwa w Mszach świętych: w Wielki Wtorek o godz. 7.30, w Wielką Środę o godz. 7.30, w Wielki Czwartek o godz. 18.00 i w Wielkanoc o godz. 6.00.
9. Życzymy Parafianom, aby Wielki Tydzień owocował nie tylko trudem pracy przedświątecznej, ale również głębokim przeżywaniem tajemnicy naszego Odkupienia i Męki Pańskiej.
10. INFORMACJA O POGRZEBIE ŚP. ANTONIEGO OJCA Ks. JANA RZESZEWICZA
27 marca 2018 r. zmarł w wieku 66 lat, śp. Antoni Rzeszewicz, ojciec ks. Jana Rzeszewicza, wikariusza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gdańsku Chełmie. Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek, 3 kwietnia br. o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Redzie (ul. Gdańska 3, 84-240 Reda). Bezpośrednio po Mszy świętej nastąpi przejście na cmentarz parafialny przy ul. Gdańskiej. Ojca Kapłana w duchu braterskiej – kapłańskiej solidarności, polecamy w naszych modlitwach Bożemu Miłosierdziu. Requiescat in pace!

 

Parafia rzymskokatolicka

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Malczewskiego 18, 81-817 Sopot

tel. 690 487 130
nspjsopot@diecezjagdansk.pl

Biuro Parafialne
czynne w godzinach:

Poniedziałek 10.00 - 12.00
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30-17.00

w czasie wakacji
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30 - 17.00

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie © Copyright 2017