I Niedziela Adwentu

1. Rozpoczynając czas Adwentu, chcemy przygotować się na ostateczne spotkanie z Panem. Jezus, który zapowiada swoje powtórne przyjście, pragnie wyrwać nas z duchowej ospałości i wzywa do czujności Niech udział w Eucharystii obudzi naszą gotowość na spotkanie z Chrystusem i rozpali pragnienie życia ukierunkowanego na Bożą chwałę.
2. Dzisiaj przypada rocznica objawień Matki Bożej św. Katarzynie Laboure w Paryżu. Objawiła jej Medalik, który wkrótce został nazwany cudownym. Na Mszy świętej o godz. 11.15 dziękować będziemy za łaski otrzymane przez wstawiennictwo Matki Bożej i można będzie przyjąć medalik.
3. W parafii Zesłania Ducha Świętego dzisiaj jest adoracja Pana Jezusa w jubileuszowej monstrancji od 13.00 do 18.00 oraz w poniedziałek - po Mszy świętej od 7.00 do 12.00 i po Mszy świętej od 18.00 do 21.00. Monstrancja jubileuszowa jest wotum dziękczynnym i została ufundowana między innymi przez Apostolat Maryjny.
4. W tygodniu w zakrystii zamontowane zostały nowe meble. Jest to pierwsza część wymiany wyposażenia zakrystii. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w tę inwestycję modlitwą i ofiarami. W przyszłym roku druga część zakupu mebli. Ofiary składane za opłatki na stół wigilijny przeznaczoną są także na zakup mebli.
5. Parafialny Zespół Caritas zaprasza do zakupu czekoladowych kalendarzy adwentowych po 15 zł. Zachęcamy do włączenia się w akcję „Świąteczna Paczka”. Przy wyjściu ze świątyni można zabrać ze sobą torbę i wypełnić ją produktami spożywczymi, które zostaną przekazane osobom potrzebującym.
6. Za tydzień rusza kiermasz świąteczny ze świecami Caritas.

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

1. W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata razem z całym Kościołem głosimy prawdę, że Jezus jest Panem i Królem i że do Niego należy wszystko na tym świecie. Królestwo Chrystusa nie podlega jednak ziemskim regułom i zasadom oraz ludzkiemu sposobowi myślenia. Chrystus chce, abyśmy nie tylko wyznawali Go jako Króla, ale żyli Jego słowem, aby nasze życie było przeniknięte miłością i poświęceniem. Zgromadzeni na Mszy Świętej w ten ostatni dzień roku liturgicznego polećmy w naszych modlitwach członków Akcji Katolickiej, którzy dziś przeżywają swoje patronalne święto.
2. Dzisiaj można uzyskać odpust zupełny przy spełnieniu zwykłych warunków i odmówią „Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi”.

XXXII Niedziela Zwykła

1. Świętujemy dzisiaj XXXII Niedzielę Zwykłą w roku liturgicznym. W naszej wspólnocie parafialnej przeżywamy Niedzielę Maryją. Jubileusz 40-lecia powstania, działalności Apostolatu Maryjnego i dziękczynienia za otrzymane łaski przez wstawiennictwo Niepokalanej Maryi i Cudownego Medalika. Chciejmy dziś powierzyć Bogu przez wstawiennictwo Maryi wszystko co nosimy w sercu, jednocześnie mając pewność, że będzie On z nami i udzieli nam wielkiego ubogacenia wiary, nadziei i miłości. Na wszystkich Mszach świętach kazania głosi Krajowy Koordynator na diecezje Polski Północnej Apostolatu Maryjnego ks. Maciej Musielak CM z Bydgoszczy. Sumie koncelebrowanej o godzinie 11.15 przewodniczy ks. bp dr Piotr Przyborek. 
2. Dzisiaj zbiórka do puszek na meble w zakrystii.
3. Do wtorku, 8 listopada zapraszamy na modlitwę za zmarłych o godzinie 17.30. Karty na wypominki wyłożone są przy wyjściu ze świątyni.
4. Do 8 listopada (raz dziennie) można zyskać odpust zupełny i ofiarować za zmarłych pod zwykłymi warunkami: nawiedzenie cmentarza, modlitwa za zmarłych, wyzbycie się przywiązania do grzechu, odmówienie: Wierzę w Boga, Ojcze nasz, i dowolnej modlitwy w intencjach Ojca Świętego.

XXXIII Niedziela Zwykła

1. Świętujemy dzisiaj XXXIII Niedzielę Zwykłą w roku liturgicznym i Światowy Dzień Ubogich oraz Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Dziś, po ponad XX wiekach istnienia chrześcijaństwa, nie brakuje miejsc na świecie, gdzie wierzący w Chrystusa są niesprawiedliwie osądzani, niedopuszczani do pełnienia funkcji publicznych, deprecjonowani czy lekceważeni. W wielu państwach spotykają się z brakiem szacunku i tolerancji religijnej. Módlmy się w Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym za tych, którzy cierpią w imię Chrystusa i przelewają swoją krew za wiarę. Pamiętajmy też o ubogich w dzień im poświęcony, a ustanowiony przez papieża Franciszka.
2. Parafialny Zespół Caritas prowadzi zbiórkę do puszek na rzecz ubogich i Kościół Prześladowany. Za wszystkie ofiary serdeczne Bóg zapłać.

Uroczystość Wszystkich Świętych

1. Świętujemy dzisiaj uroczystość Wszystkich Świętych. Przypomina nam ona o łączności Kościoła pielgrzymującego na ziemi i chwalebnego w niebie. Świętych obcowanie należy do tajemnic naszej wiary. Wpatrzeni w przykład tych, którzy osiągnęli wieczną chwałę, chciejmy podążać drogą świętości.
2. Dzisiaj po Mszy świętej o godzinie 11.15 procesja na cmentarzu i różaniec za zmarłych. Na cmentarzu katolickim Msza święta za zmarłych rozpocznie się o godzinie 15.00, następnie procesja na cmentarzu.
3. W środę, 2 listopada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Dodatkowa Msza święta za zmarłych o godzinie 12.00.
4. Modlitwa za zmarłych w kościele codziennie (od 2 do 8 listopada) o godzinie 17.30. Karty na wypominki wyłożone są przy wyjściu ze świątyni. Wypisane karty prosimy składać do skarbon pod chórem. Ofiary w tym roku przeznaczamy na meble do zakrystii.
5. Duszpasterstwo Ludzi Morza zaprasza 2 listopada o godz. 19.00 na „Zaduszki Morskie”, które odbędą się przy kapliczce obok sopockiej Przystani Rybackiej.
6. W oktawie uroczystości Wszystkich Świętych od 1 do 8 listopada (raz dziennie) można zyskać odpust zupełny i ofiarować za zmarłych pod zwykłymi warunkami: nawiedzenie cmentarza, modlitwa za zmarłych, wyzbycie się przywiązania do grzechu, odmówienie: Wierzę w Boga, Ojcze nasz, i dowolnej modlitwy w intencjach Ojca Świętego.
7. Przy świątyni harcerze rozprowadzają znicze. Zebrane środki przeznaczone są na prace śródroczną.

Parafia rzymskokatolicka

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Malczewskiego 18, 81-817 Sopot

tel. 690 487 130
nspjsopot@diecezjagdansk.pl

Biuro Parafialne
czynne w godzinach:

Poniedziałek 10.00 - 12.00
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30-17.00

w czasie wakacji
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30 - 17.00

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie © Copyright 2017