Niedziela Chrztu Pańskiego

1. Dzisiejsze święto Chrztu Pańskiego to uroczyste rozpoczęcie publicznej działalności Chrystusa. Bóg Ojciec, wypowiadając słowa „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”, ukazuje światu obiecanego Mesjasza, którym jest Jezus z Nazaretu. Teksty liturgii podkreślają jedność obchodzonej uroczystości Objawienia Pańskiego i dzisiejszego święta Chrztu Pańskiego. Wydarzenie nad Jordanem stanowi zapowiedź chrztu nowego, który swoje źródło ma w misterium paschalnym naszego Zbawiciela, uobecnianym w każdej Mszy świętej.
2. Uroczystość Chrztu Pańskiego kończy okres Narodzenia Pańskiego. Pamiętajmy o dacie swojego chrztu, o modlitwie za rodziców, którzy poprosili o chrzest dla nas, o rodzicach chrzestnych, a także o wynikających z chrztu zobowiązaniach.
3. W poniedziałek, 9 stycznia rozpoczyna się w liturgii Okres Zwykły i potrwa w pierwszej części do wtorku przed Środą Popielcową (21 lutego).
4. Wizyta duszpasterska w rodzinach naszej parafii w tym tygodniu przy ul. Kraszewskiego i Malczewskiego (od domu do domu). Błogosławieństwo rodzin rozpoczniemy od godziny 16.00 a w sobotę od 15.00. Program kolędy znajduje się w gablocie z ogłoszeniami i na stronie internerowej parafii. W styczniu Msze święte w dni powszednie o godzinie 7.00, 7.30 i 9.00.

Objawienie Pańskie - Trzech Króli

1. Dziś obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną w tradycji świętem Trzech Króli. Należy ono do najstarszych świąt chrześcijańskich. Wiąże się nierozerwalnie z uroczystością Bożego Narodzenia, chociaż niesie ze sobą odmienność i różnorodność treści. Podczas Mszy świętych odbywa się błogosławieństwo kredy i znaczy się drzwi domów i mieszkań. Formuła tradycyjna K+M+B 2023 od inicjałów Mędrców albo formuła C+M+B 2023 w nawiązaniu do błogosławieństwa: "Christus mansionem benedicat" - "Chrystus błogosławi to mieszkanie".
2. Dzisiaj dzień modlitw w intencji misji; modlimy się za misjonarzy pochodzących z Archidiecezji Gdańskiej; Dzień Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci i pierwszy piątek miesiąca.
3. Podczas liturgii w świątyni ogłaszane są daty Wielkanocy i innych świąt ruchomych Anno Domini 2023:

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

1. Drodzy Parafianie i Szanowni Goście. W imieniu Duszpasterzy składam wszystkim najserdeczniejsze życzenia. Święta Narodzenia Pańskiego są zawsze, mimo trudnych doświadczeń osobistych i wojny na Ukrainie, bardzo radosne i pełne miłości. Pozwalają doświadczyć bliskości Boga oraz bliskości pomiędzy nami. Wyrażają tajemnicę wcielenia Przedwiecznego Słowa Bożego. Bóg przyjął ludzkie ciało, abyśmy mogli Go poznawać, miłować i naśladować. On staje między nami jako Emmanuel - Bóg z nami i Książę Pokoju, i pragnie - szczególnie dziś - byśmy naśladowali Go, niosąc wszystkim pokój. Przeżywając radość z Narodzenia Zbawiciela oraz wpatrując się w pokój i ciszę Szopki Betlejemskiej, pragniemy wszystkim Parafianom i Gościom złożyć najserdeczniejsze życzenia błogosławionych świąt. Niech Najświętsze Serce Pana Jezusa, Wcielone Słowo Boga, obdarza Was swoimi łaskami, niech wspiera i umacnia w podejmowaniu wszystkich życiowych zadań i obowiązków oraz niech otacza swoją opieką.
2. W drugi dzień świąt – w poniedziałek, 26 grudnia – święto św. Szczepana, pierwszego męczennika. Modlimy się wówczas za uczelnie katolickie, a w tym Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
3. Dziękujemy serdecznie Zespołowi Caritas, za oddane serca i miłość chrześcijańską podczas czynienia przez cały rok miłosierdzia ubogim Parafianom.

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

1. Wkraczamy w Nowy Rok Pański 2023 pod przewodnictwem Maryi, Świętej Bożej Rodzicielki. Tego dnia cały Kościół jednoczy się w modlitwie, upraszając dar pokoju dla świata. Bóg chce nam błogosławić, tak jak błogosławił Izraelowi przez pośrednictwo Mojżesza. W Jezusie odnajdujemy jedyne źródło pokoju dla świata i dla każdego człowieka. Uczestnicząc z wiarą w Najświętszej Ofierze, słuchamy Bożego słowa i przyjmujemy Ciało Pańskie. Napełniając się Bożą obecnością, najlepiej wypełniamy wypływającą z chrztu świętego powierzoną nam misje. Dzisiaj Msze święte o godzinie 8.30, 10.00, 11.15 i 18.00.
2. 31 grudnia 2022 r. zmarł Ojciec Święty Benedykt XVI, wyjątkowy Papież, przyjaciel św. Jana Pawła II i Polski. Benedykt XVI był 265. Papieżem i kierował Kościołem od 19.04.2005 do 28.02.2013 r. Pogrzeb Ojca Świętego odbędzie się 5.01.2023 r. Polecajmy zmarłego śp. Benedykta XVI w naszych modlitwach.W imieniu biskupów Archidiecezji Gdańskiej zapraszamy księży diecezjalnych i zakonnych, osoby życia konsekrowanego, seminarzystów i wszystkich wiernych do udziału we Mszy świętej w intencji śp. papieża-seniora Benedykta XVI, która sprawowana będzie 1 stycznia 2023 r., o godzinie 13.00 w Archikatedrze Oliwskiej.
2. Dane z życia sakramentalnego za AD 2022: 20.11.2022 r. diakonat przyjął Krzysztof Dorau, który w czerwcu br. przyjmie sakrament kapłaństwa. Chrzty: 2022 – 7, 2020 – 16, 2012 – 40, 2002 – 50; I Komunia święta: 2022 – 1, 2021 – 25, 2011 – 26, 2001 – 36; bierzmowanie: 2022 – 5, 2021 – 8, 2020 – 13, 2001 – 58; śluby: 2022 – 5, 2021 – 4, 2020 – 2, 2001 – 10; pogrzeby: 2022 - 80 parafian, 7 osób przeżyło ponad 100 lat, jedna 103 lata, 37 osób z wszystkich pogrzebów przeżyło ponad 90 lat, 107 osób przyjęło wiatyk (35%), zmarło 5 osób w wieku do 30 lat, jedno dziecko; parafian zmarło w 2021 – 91, 2020 – 103, 2019 – 130, 2011 - 99, 2001 – 81; apostazja: 2022 – 3 osoby (w tym jedna z parafii), 2021 – 5 osób (poza naszą parafią); 2020 – 1 osoba; posługa chorych – 20 osób. Na życie Kościoła, a w tym parafii już nie wpływała epidemia, która powodowała ograniczenia udziału w liturgii, ale po epidemii zmniejszyła się o kilka procent liczba wiernych uczęszczających na niedzielne Msze święte. Podczas liczenia wiernych stwierdzono we wszystkich parafian sopockich frekwencję ok. 12%.

IV Niedziela Adwentu

1. Eucharystia uczy postawy wdzięczności, pokory, posłuszeństwa względem Boga. Dziś wzorem do naśladowania jest dla nas św. Józef – opiekun Bożego Syna. Wpatrzeni w tego, który poświęcił swe życie dla Jezusa uwielbiajmy Boga, który wybrał go i powierzył mu znaczącą rolę w dziejach zbawienia.
2. Parafialny Zespół Caritas zaprasza kiermasz świąteczny ze świecami.
3. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na roraty o godzinie 18.00. Spowiedź przed Bożym Narodzeniem od poniedziałku do czwartku od godziny 17.00.
4. Opłatki na stół wigilijny w zakrystii i biurze parafialnym. Ofiary składane przeznaczone są na zakup mebli do zakrystii.
5. Bardzo dziękujemy za ofiary składane na tacę i przesyłane na konto parafii: 84 1240 3510 1111 0010 0842 8371. W Waszej intencji celebrowane są dziękczynne Msze święte.

Parafia rzymskokatolicka

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Malczewskiego 18, 81-817 Sopot

tel. 690 487 130
nspjsopot@diecezjagdansk.pl

Biuro Parafialne
czynne w godzinach:

Poniedziałek 10.00 - 12.00
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30-17.00

w czasie wakacji
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30 - 17.00

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie © Copyright 2017